prawo

Więzienia zapełnią się poszukiwaczami skarbów?

W Polsce pojawia się ogromna fala zatrzymań poszukiwaczy skarbów!

Nie wiem za co!

Czytając i śledząc obecną sytuację poszukiwaczy w Polsce jesteśmy świadkami zatrzymań oraz przeszukiwań miejsc zamieszkania poszukiwaczy oraz pasjonatów historii. Wiele zatrzymanych osób uważa, że nie ma pojęcia za co tak naprawdę zostali zatrzymaniu lub są przesłuchiwani. Większość zatrzymań dokonywana jest na bazie domniemywania o możliwości przestępstwa lub wykroczenia a jedynym dowodem znalezionym w domu to detektor metalu.

Jeden z poszukiwaczy twierdzi, że przeszukano mu mieszkanie, zabezpieczono wykrywacz, ale nie posiadał on żadnych zabytków pochodzących z poszukiwań. Wykrywacz został odebrany a na domiar złego organy nie chcą go oddać ponieważ zasłaniają się ,,przepadkiem”.

Przepadek – w Polsce instytucja prawa karnego sui generis (przed 1 lipca 2015 środek karny) o charakterze represyjno-prewencyjnym polegająca na przejściu własności określonych przedmiotów powiązanych w pewien sposób z popełnionym przestępstwem na Skarb Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Przepadek jest ponadto środkiem karnym w prawie wykroczeń.

Wyróżnia się trzy kategorie przedmiotów podlegających przepadkowi:

  • przedmioty bezpośrednio pochodzące z przestępstwa (tzw. fanty); przepadek jest obowiązkowy, chyba że przedmioty podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innej uprawnionej osobie;
  • przedmioty służące lub przeznaczone do popełnienia przestępstwa (narzędzia); przepadek ma co do zasady charakter fakultatywny; jeżeli wartość przedmiotów jest niewspółmierna do wagi czynu, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa;
  • przedmioty objęte zakazem posiadania, obrotu lub przewozu (broń i amunicja, fałszywe pieniądze, narkotyki); przepadek ma co do zasady charakter fakultatywny.

W razie niemożności orzeczenia przepadku np. wskutek ich ukrycia lub zniszczenia, sąd może orzec przepadek równowartości pieniężnej tych przedmiotów.

Przepadek można orzec także tytułem środka zabezpieczającego.

W tej zaistniałej sytuacji nie było powodu do zastosowania takiego środka zabezpieczającego, ponieważ przestępstwa nie udowodniono.

Prawo musi zostać zmienione i skonkretyzowane.

Obecnie mamy do czynienia z interpretacją prawa inaczej w każdej gminie,powiecie i województwie. Nie jest jasne co jest zabytkiem a co już nim nie jest. Muzea współpracują z poszukiwaczami lub donoszą na osoby przynoszące zabytku w celu ich przekazania. Wielu archeologów również posiłkuje się wiedzą poszukiwaczy i odwrotnie. W jednych rejonach Polski muzea pęcznieją od zabytków przekazywanych przez poszukiwaczy, a w innych możemy oglądać zabytki zebrane wiele lat temu, których nie przybywa a ekspozycje są nieatrakcyjne i nudne.

Czy tak trudno napisać jasne i klarowne prawo uczciwe dla wszystkich i traktujące ludzi tak samo? Czy naprawdę poszukiwacze to przestępcy tylko dlatego, że poświęcają swój wolny czas na pasję do historii? Czy Państwo nie może oddzielić ziarna od plew? Tak oczywiście w każdej pasji są odchyły, które psują opinie tym, którzy po prostu kochają zabytki! Nielegalna sprzedaż zabytków, niezakopywanie dołków, kopanie na prywatnym terenie! My to znamy, ale jesteśmy tego typu praktykom przeciwni i potępiamy je!

Apeluję do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianę i skonkretyzowania prawa dotyczącego poszukiwań za pomocą sprzętu elektronicznego na terenie Rzeczpospolitej oraz o traktowanie wszystkich obywateli w sposób równy tak jak gwarantuje to Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Nie chcemy nagród tak jak czynią to w Wielkiej Brytanii! Chcemy uprawiać pasję legalnie bez strachu o jutro!

%d bloggers like this: