historia

Orłów Murowany i cmentarz widmo.

Pierwszy założony cmentarz na terenie Orłowa Murowanego można datować na lata (1798-1909). Położony przy drodze prowadzącej z Koloni Orłów Murowany do Stryjowa. Należał niegdyś do parafii Orłów a dokładnie kościoła greckokatolickiego i prawosławnego pw. śś.Kosmy i Damiana.

Dowodem na istnienie obu Parafii są akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Orłowie Murowanym 1889-1895,1897-1905 oraz akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Orłowie Murowanym 1810-1868. Prawdopodobnie Parafię greckokatolicką zlikwidowano o wiele wcześniej niż prawosławną. Ostatni istniejący nagrobek, który znajdował się po sąsiedzku z samą świątynią posiada datę 1907, czyli dwa lata przed samym końcem jej istnienia. Znaczna część pozostałych do dziś pomników znajduję się pod warstwą liści i ziemi.

Jeden kościół dwóch wyznań.

Same msze św. były dzielone na odpowiednie godziny dla obu wyznań. Plebania również została podzielona na część dla proboszcza jak i popa. Pochówki prawdopodobnie odbywały się z przerwami w zależności od sytuacji politycznejZdarzały się sytuacje w, których nie było komu pochować zmarłego w tak szybkim czasie ze względu na gorszy dojazd lub brak wolnego duchownego więc odsyłano rodzinę do sąsiedzkich Parafii jak Tarnogóra, Krasnystaw czy Zdżanne.

Liczebność cmentarza.

Ciężko dziś stwierdzić dokładną liczbę zmarłych i spoczywających na samym cmentarzu, przypuszczalnie po objętości terenu  mogą być to liczby dochodzące nawet do kilkuset osób (po aktach z kilku lat mamy ponad sto nazwisk) Niestety nie mamy wglądu do wszystkich lat funkcjonowania cmentarza . Z całą pewnością można powiedzieć, że spoczywają tam osoby o wielu narodowościach: Polacy,Rosjanie,Żydzi oraz Niemcy. Największą grupą mieszkającą na terenach Orłowa byli Polacy potem Rosjanie, Żydzi i Niemcy (od 4 do 5 rodzin).

Cmentarz widmo.

Sam cmentarz i miejsce pochówków jest w tej chwili bardzo zaniedbane i częściowo splądrowane. Sam fakt, że w przy obrzeżach cmentarza znajduję się dzika kopalnia piasku a groby mogły zostać częściowo naruszone przyprawiają o dreszcze. Powinny zostać przeprowadzone padania archeologiczne, które miały by na celu uratowanie płyt nagrobnych, które mogą zalegać pod warstwami ziemi,ale przede wszystkim by można było poznać nazwiska tych, o których nikt już nie pamięta. Zabezpieczyć i oznaczyć ten teren tak jak na miejsce ostatniego spoczynku przystało. Już dawno obok tego miejsca przy drodze powinna stać tablica z napisem ,,Tu spoczywają mieszkańcy nieistniejącej już  Parafii Orłów z lat (1798-1909).


%d bloggers like this: