historia

Polska finansuje zabytki na Ukrainie!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje zabytki znajdujące się na Ukrainie.Czy możemy sobie na to pozwolić mimo, że nasze zabytki w kraju popadają w ruinę bo pieniędzy nie ma..? Najwięcej pieniędzy przeznaczono w latach (2007-2011).

Co powinniśmy finansować?

Oczywistą sprawą jest, że zabytki znajdujące się na Ukrainie nie są w najlepszej kondycji, ale wydaje się że w Polsce problem jest dużo poważniejszy. Większość z Państwa przyzna mi rację, że zabytki typu nagrobków i miejsc pamięci naszych przodków na Ukrainie powinny być pod opieką władz Polski. Gdyby nie pomoc Polaków dziś nie mielibyśmy możliwości odwiedzania miejsc pamięci i pochówku swoich rodaków często walczących o wolną i niepodległą Polskę. Jednak przy ograniczonych środkach znajdujących się w naszym kraju nie powinniśmy finansować prac konserwatorskich takich obiektów jak dwory, zamki czy pałace. Wszystkie te środki powinny być przeznaczone na ratowanie zabytków znajdujących się na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej Ziemie należące niegdyś do Polski obsiane są ogromną liczbą zabytków ukazujących dziś siłę i potęgę Królestwa Polskiego.

Czy nie powinniśmy uporządkować naszego ,,podwórka” a następnie zajmować się cudzym?

Groby żołnierzy i zasłużonych dla Polski.

Groby i miejsca pamięci powinny być pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tak się dzieje. Tego typu działania cieszą. Groby są konserwowane dzięki czemu pamięć nie zanika a na samych obiektach nie porasta mech i pokrzywy.

Polski nie stać na utrzymanie swoich zabytków.

Zamki, dwory i pałace mimo, że należały kiedyś do władców Polski powinny być utrzymywane i konserwowane ze środków Ukrainy. Mając tyle problemów z zabytkami znajdującymi się w Polsce na pierwszym miejscu powinniśmy postawić sobie te zabytki, które za jakiś czas przestaną istnieć a niestety takich obiektów jest coraz więcej a wróżby na kolejne lata nie są najlepsze. Brak środków dla środowisk archeologicznych w Polsce, brak pieniędzy na wsparcie badań stanowisk archeologicznych. Z roku na rok w Polsce ginie coraz więcej zabytków, głównie pałaców i obiektów dworskich.

Znaleźć równowagę.

Powinniśmy poważnie rozważyć zmianę prawa dotyczącą finansowania i konserwacji zabytków na Ukrainie. Myślę, że czas na nasz kraj bo szkoda tak wspaniałego dobra. Inwestujmy i dbajmy o groby naszych bohaterów na Ukrainie, ale nie pompujmy pieniędzy w tak ogromne obiekty jak zamki i pałace, bo to już powinno być obowiązkiem Ukrainy. Polski nie stać na wyrzucanie pieniędzy na dziś nie swoje zabytki! Ogarnijmy swój tak piękny i bogaty w zabytki kraj, doprowadźmy w końcu do odbudowy tego bo niebawem zostanie utracone. Polska powinna dokładnie przemyśleć swoje inwestycje pod kątem relacji z Ukrainą. Ukraina od wielu lat robi wszystko aby te relacje zniszczyć! Znamy temat pomników Lwowskich na cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie! Do dziś stoją zabudowane w skrzyniach! DO dziś nie możemy się dopomnieć o ekshumacje ofiar UPA na terenach dzisiejszej Ukrainy. Tak więc? Należy nadal pompować setki milionów złotych na nie swoje już dziś zabytki?

%d bloggers like this: