Ukraina ma roszczenia terytorialne względem Polski!

Znany kijowski adwokat, Ołeksij Kurinnyj,sympatyzujący z otwarcie banderowską partią Swoboda, oświadczył niedawno, że rozpoczynają się prace nad specjalną ustawą, która wyliczy wszystkie roszczenia terytorialne względem Polski. Politycy reprezentujący partię Swoboda niebawem ma domagać się zapisu w ustawie o roszczeniach względem Polski. Domagają się wschodnich ziem. Zdaniem ukraińskich polityków Polska okupuje okolice Chełma, Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, aż do Białej Podlaskiej. Ukraińscy politycy określają ten obszar “ukraińskimi ziemiami etnicznymi”.

Ostatnio w jednym z programów ukraińskiej telewizji pojawiła się wypowiedź jednego mieszkańca Lwowa, który stwierdził, że ,,Ukraińcy i tak masowo osiedlają się na ziemiach wschodnich, już dziś te ziemie należą do nas,,.

Lider neobanderowców odnosi się do tej kwestii jeszcze inaczej ,, To Polska ma roszczenia względem Ukrainy,,! Tiahnybok stwierdził, że Polska wprowadzając w życie ustawę o IPN, zdecydowała się na „otwarcie drugiego frontu” z Ukrainą. „Jeśli Ukraina rozpadnie się w wyniku moskiewskiej agresji, to będzie ją można podzielić” – mówi Tiahnybok o polskich planach. W przeszłości ona sam podzielał zdanie partii Swoboda. Tiahnybok przekonywał, że Ukraina powinna być o połowę większa, a jej „etniczne ziemie” obejmują m.in. tereny 4 polskie województwa: małopolskie, podkarpackie, podlaskie oraz lubelskie. Australijski portal, powołując się na EurAsia Daily (eadaily.com), zdradza zdumiewające szczegóły rzekomego planu Polski i kilku innych krajów z regionu. Polacy wieszczą rychły upadek Ukrainy, która ma się rozpaść w wyniku – jak to nazwano – rozbiorów.   —  I tak poważnie osłabiona wieloletnim konfliktem z Rosją Ukraina, nie miałaby szans stawić czoła dodatkowo obcym siłom z zachodu.


Cmentarz Obrońców Lwowa .
Lwy nadal zabite w skrzyniach! Ukraina ,,to godzi w interesy Ukrainy,,.

Pojawiła się też teoria, że nagłe ataki Kijowa na rząd w Warszawie wynikają właśnie z faktu, że Polska,   —  na razie nieoficjalnie, —  zaczęła upominać się o najbardziej polskie z miast,   —  a mianowicie o Lwów.

Ile prawdy jest w tych doniesieniach, okaże się na przestrzeni najbliższych miesięcy.