prawo

,,Karta poszukiwacza”-rozwiązanie dla poszukiwaczy?

,,Karta poszukiwacza” może być jedyną metodą na zmianę obecnego prawa w Polsce. Na czym ma polegać karta i jak można odmienić los poszukiwaczy?

Jak otrzymać ,,Karta poszukiwacza”?

Załóżmy, że będziemy mieli możliwość otrzymania karty poszukiwacza. Karta poszukiwacza będzie wydawana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na okres jednego roku po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i spełnienia kilku warunków.

  • dane osobowe wraz z wnioskiem o ,,Karta poszukiwacza”.
  • osoba ubiegająca się o ,,Karta poszukiwacza” otrzymują tylko obywatele RP.
  • osoba powinna mieć ukończone 18 lat.
  • osoba nie może być karana z Art. 108. KK
  • opłatę za wydanie ,,Karty poszukiwacza” na okres jednego roku w wysokości od 100 do 200 zł.
  • we wniosku należy wskazać do jakiego muzeum chcemy przekazywać znalezione przedmioty zabytkowe.


,,Karta poszukiwacza” już jest co dalej?

Po otrzymaniu karty wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powinniśmy otrzymać zgodę właściciela terenu na którym chcemy rozpocząć poszukiwania. Zgodę wraz z kartą należy mieć przy sobie w trakcie poszukiwań. Karta Poszukiwacza nie zezwala na poszukiwania na terenach oznaczonych jako stanowiska archeologiczne oraz rezerwaty ścisłej ochrony. Na obszary leśne poszukiwacz powinien otrzymać zgodę Nadleśnictwa. Poszukiwacz jest zobowiązany do zgłoszenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków natrafienie na nieodkryte stanowisko archeologiczne już w przypadku kiedy ma podejrzenia co do tego, że dany obszar może być takim stanowiskiem. W takim przypadku poszukiwacz powinien natychmiast zaprzestać działań poszukiwawczych i zabezpieczyć teren. W przypadku znalezienia i ujawnienia wszelkiego rodzaju amunicji( nie jedna łuska, tylko znaczna ilość) , granatów oraz niewybuchów poszukiwacz powinien natychmiast zaprzestać poszukiwań i zgłosić znalezisko odpowiednim służbom, Policji lub brygadzie saperskiej. W przypadku odnalezienia grobu należy natychmiast zaprzestać działania poszukiwawcze i powiadomić odpowiednie służby.

Baner Flirt - Portal Randkowy

Wszystkie znalezione przedmioty powinny zostać przekazane do muzeum wyznaczonym we wniosku do WKZ. Poszukiwacz przekazuje znaleziska a muzeum wykonuje przegląd przedmiotów i spisuje je na karcie przekazu. Poszukiwacz powinien podać dane GPS lub dane z mapki na jakim terenie znalazł przedmioty. To muzeum w wstępnej selekcji przy kontroli lokalnego archeologa dokonuje wstępnej selekcji. Gdy przedmiot nie jest uznany za zabytek powinien zostać spisany jako odrzucony i oddany wraz z dokumentem odrzucenia poszukiwaczowi. Dokument odrzucenia przedmiotu powinien posiadać dokładne zdjęcia przedmiotu tak aby nie dochodziło do oszustwa na podobnie wyglądających przedmiotach. Muzeum przekazuje skany list znalezisk do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nasz współpraca z lokalnym muzeum oraz WKZ powinien mieć wpływ na otrzymanie kolejnego rocznego zezwolenia.

Utrata ,,Karta poszukiwacza”?

W sytuacji kiedy poszukiwacz posiada ,,Kartę poszukiwacza” łamie przepisy prawa dotyczące ochrony zabytków. Handluje nielegalnie zabytkami oraz uszkadza zabytek, ukrywa i nie zgłasza znalezisk zostaje pozbawiony karty poszukiwacza bezterminowo oraz zostaje ukarany zgodnie z przepisami prawa.

Obecny opis całej sytuacji prawnej to na chwilę obecną plany, które powinny ulec zmianom i poprawie. ,,Karta poszukiwacza” to tylko moja propozycja, marzenie na zmiany obecnej sytuacji prawnej w Polsce. Czekam na opinie znawców historii, archeologi oraz prawa tak aby jeszcze dokładniej przemyśleć możliwość wprowadzenia karty poszukiwacza.

100-200 zł za ,,Karta poszukiwacza” ?

Jeśli prawdą jest, że w Polsce ponad 200 tyś osób posiada wykrywacz oraz magnes neodymowy to wpływ do budżetu Państwa mogą oscylować z kwotą nawet 50 mln zł rocznie. Kwota ta pozwoliłaby na finansowanie ratowania zabytków w Polsce. Głównie pałace, dwory oraz ruiny zamków. Nie da się ratować wszystkiego, ale lepiej mieć te 50 mln niż nie mieć. Kontrola państwa w tym zakresie jest zrozumiała ponieważ wśród poszukiwaczy zdarzają się osoby, które chcą na zabytkach zarobić. To godzi w całe środowisko.

To mój wstępny pomysł. Zawsze warto kombinować i rzucić swój pomysł. Mam nadzieję, że wszyscy razem zrobimy burzę mózgów i rozwiążemy ten problem wspólnie. Oczywiście można też korzystać z technologii komputerów co zmniejszyło by obecną papierologię w tym temacie…

%d bloggers like this: