Ginące piękno-pałac w Orłowie Murowanym

Pałac zbudowany w XIX w. wg projektu Henryka Marconiego dla Kajetana Kickiego. Ostatni właściciel w 1878 roku przekazał pałac Towarzystwu Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Uległ zniszczeniu, potem został odbudowany w 1882 roku z zatarciem cech stylowych.
Po 1945 roku mieściła się tu szkoła. W 2006 roku wystawiony na sprzedaż przez Gminę Izbica. Dziś w prywatnych rękach niszczeje…

Zdjęcie pałacu wykonane w 2018 roku.

Hrabia Kajetan Kicki umierając w 1878 roku zapisał cały swój majątek na cele filantropijne Towarzystwu Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Pałac w Orłowie Murowanym nie był jedynym majątkiem jaki wówczas posiadał. Cały majątek zgromadzony za życia to 5300 hektarów i ponad 100 tys. w listach zastawnych. Majątki znajdowały się w Sobieszynie, Rzyczkach, Blizocinie, Orłowie, Jabłonna pod Warszawą oraz do pewnego czasu w Dworzyskach koło Krasnegostawu.

Kajetan Kicki przekazał cały swój majątek dokładnie opisując w jaki sposób powinien być spożytkowany. Mimo, że nigdy nie wykończył pałacu w Orłowie Murowanym to tutaj znajdowała się jego główna siedziba. Zamieszkiwał w jednym z pomieszczeń pałacu nie wykorzystując całej jego powierzchni. I to nie dlatego, że nie miał finansów na wykończenie budynku, ale dlatego że był niezwykle skromnym człowiekiem. Skrupulatnie mnożył majątek nie roztrwaniając go. Jak wynika z testamentu to właśnie Orłów Murowany ukochał najbardziej. To właśnie w Orłowie chciał stworzyć centrum rolnicze, szkołę oraz bazę doświadczalną. Ogromnym marzeniem Kajetana była budowa kościoła. Według legendy miejsce to miało ukazać się we śnie hrabiego, że to właśnie tam powinna powstać wspomniana świątynia.

Kajetan Kicki umiera w czerwcu 1878 roku. Nie śmierć hrabiego wywołuje ogromne emocje w Królestwie Polski a sama treść testamentu. Gdy ogłoszono i upubliczniono testament wrzało! Kicki oszalał? Przekazać cały majątek zwykłym ludziom?!

Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych również nie było przygotowane na tak hojny prezent. Początkowo nie wiedziano jak zabezpieczyć tak ogromny majątek i od czego zacząć. Zwołano pilne posiedzenie Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych w Warszawie. Szybko okazuje się, że decyzje będą podejmowane pochopnie i bez żadnych konsultacji. Większość testamentu Kajetana Kickiego nie wzięto pod uwagę. Wszystko to co miało powstać w Orłowie zostało zaadaptowane w Sobieszynie tłumacząc, że do Warszawy jest bliżej co daje większe szanse na sukces. To co miało powstawać nie powstało. Kajetan Kicki w swoim testamencie bardzo mocno nalegał na wybudowanie w Orłowie Murowanym kaplicy przy źródle św. Jana, miejsce uznawane przez miejscową ludność za święte o niezwykłych właściwościach leczniczych.

Kilka lat po śmierci okazuje się, że nie ma pieniędzy na wybudowanie kościoła w Orłowie Murowanym. Dodatkowym problemem była zawierucha wojenna. Musiało minąć aż czterdzieści lat, by Orłów Murowany doczekał się kościoła. Kościół powstał w okresie międzywojennym. Kajetan Kicki podkreślił, że chce aby projektant kościoła został wyłoniony na drodze konkursu. Szczęśliwcem okazała się Czesław Przybylski,polski architekt, reprezentant eklektyzmu i modernizmu.

Projekt Czesława Przybylskiego a efekt końcowy.

Hrabia bardzo chciał aby wybudowany kościół pomieścił wystarczającą ilość wiernych. Przecież to w Ołowie miała być stacja doświadczalna, szkoła oraz ośrodek wychowawczy. Niestety nie wszystko udało się zrealizować.

Mimo tak dalekiej historii Kajetan Kicki nadal żyje w myślach mieszkańców Orłowa. Kajetan spoczywa dziś w Sobieszynie mimo, że pragną aby jego szczątki zostały ostatecznie przeniesione do Orłowa. W Orłowie od ponad osiemdziesięciu lat czeka na Kajetana Kickiego sala grobowa gdzie miał ostatecznie spocząć.

Pałac w Orłowie Murowanym do dnia dzisiejszego czeka na lepsze czasy. Nie pokonały go zmiany ustrojów raz wojny, niszczy go demokracja i brak reakcji ze strony państwa Polskiego. Pałac miał służyć ludziom i tak było jeszcze trzynaście lat temu. Dziś powoli tonie w zaroślach, pochłania go natura…

Pałac w 2018 roku.
lewa oficyna
prawa oficyna- Ośrodek Zdrowia.